Analiză de risc la securitate fizică

risk

În portofoliul  activităţilor de consultanţă, executăm Analiza de risc la securitatea fizică în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 şi H.G. nr. 301/2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Începând cu data de 1 iulie 2018, societăţile comerciale din Romania sunt obligate să efectueze Analiza de risc la securitate fizica pentru  fiecare sediu şi punct de lucru pe care le deţin, prin evaluatori autorizati înscrisi în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (RNERSF).

Această Analiză presupune realizarea unei vizite la fiecare sediu şi punct de lucru, unde se vor identifica şi  evalua riscurile la securitatea fizică:

  • ameninţările la securitatea fizică (mediul extern)
  • vulnerabilităţile la securitatea fizică (mediul intern)
  • sistemele de protecţie (mecanofizice şi electronice) – de la gard la sistemele de pază
  • procedurile specifice de pază
  • alţi factori care contribuie   + / –  la apariţia / diminuarea riscurilor la securitatea fizică

După analiza acestor elemente, se elaborează pentru fiecare obiectiv o documentaţie care include metode de tratare a riscurilor si recomăndări, ce cuprinde :

  • raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizica.
  • grila de evaluare, specifică obiectului de activitate.
  • documentele suport.

Recomandările agreate trebuie implementate în 60 de zile de la semnarea Raportului.

Valoarea contractului se negociază pentru fiecare sediu şi puncte de lucru, în parte, în funcţie de complexitatea şi mărimea acestora.